פורמט:

כריכה קשה

חיבורו של ר' שלמה קלוגר על התורה


יוצא לאור מתוך כתבי יד 


בהוצאת מכון חכמת שלמה  הסט הושלם בסייעתא דשמיא


חשוון תשפ"ד  


מס' עמודים:

495

ברקוד:

0096025

מוציא לאור:

מ. חכמת שלמה

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0096025