יצאו לאחרונה

בית לחם יהודה בבא בתרא חזקת הבתים
45.00 ₪
ועד ליל שבת - אבות
52.00 ₪
חכמת התורה עה"ת ר"ש קלוגר נג. פרשת האזינו
85.00 ₪
חכמת התורה עה"ת ר"ש קלוגר נד. פרשת וזאת הברכה
85.00 ₪
נפש ישראל - ענייני פיקוח נפש
50.00 ₪
חכמת התורה עה"ת ר"ש קלוגר נ. פרשת כי תבוא
85.00 ₪
חכמת התורה עה"ת ר"ש קלוגר נא. פרשת נצבים
85.00 ₪
חכמת התורה עה"ת ר"ש קלוגר נב. פרשת וילך
85.00 ₪
משיבת נפש - פרשיות התורה ומועדים
50.00 ₪
חדושי הר"י מלוניל ש"ס ברכות , הלכות קטנות
96.00 ₪
תורתך שאלתי סט בראשית שמות 5 כרכים
345.00 ₪
תורתך שאלתי (ה) יתרו - פקודי
70.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין מעשר שני בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין חלה בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין ערלה ביכורים בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
להתענג באור החיים - פנינים נבחרים מתוך האור החיים על התורה
60.00 ₪
חדושי הגר"ח על הרמב"ם עם מורשת הגר"ח חלק ב'
55.00 ₪
מה בפרשה שמות - פרשת השבוע מצויירת לילדים
79.00 ₪
מה בפרשה בראשית - פרשת השבוע מצויירת לילדים
79.00 ₪
אבני שוהם - מועדים וזמנים - יום הכיפורים
70.00 ₪
מועדי ה' אשר תקראו - שיעורים ושיחות על המועדים
60.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין מעשרות בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
לגיונו של מלך - טורקיז - דימוי בטחון עצמי, וחשיבה חיובית
30.00 ₪
לגיונו של מלך - סגול - קשר עם ההורים וצוות הישיבה
30.00 ₪
לגיונו של מלך - אדום - בין הזמנים, השפעת הסביבה, כבוד האדם
30.00 ₪
מילי דקטן
42.00 ₪
לגיונו של מלך - צהוב - ניהול חיי חברה בישיבה
30.00 ₪
באמונתך - 5 כרכים על הפרשה - מסע חייו של הבוחר לחיות אמונה
170.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין תרומות ב' בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
תרגום אונקלוס המבואר - דברים
82.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין תרומות א' בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
שושנת ישראל - הלכות בין המצרים ודיני נסיעה למקומות הנופש
50.00 ₪
עמק הפשט גיטין
63.00 ₪
חזון למועד שבת ומועדי קדשך
75.00 ₪
תלמודו בידו נזיר סוטה
52.00 ₪
מאורות פנחס
60.00 ₪
מאור הגולה - מרן החידושי הרי"מ
74.00 ₪
מדרש רבה דברים
113.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין שביעית ב' בינוני
103.00 ₪93.00 ₪
עטרת מרדכי - ראש השנה
60.00 ₪