יצאו לאחרונה

סט תלמודו בידו זרעים מועד 9 כרכים פלוס כרך יבמות מתנה
330.00 ₪297.00 ₪
אור מתוך העמק
68.00 ₪61.00 ₪
ספר החינוך המבואר ו' עקב - שופטים מצוות תכח - תקלא
80.00 ₪72.00 ₪
שעורי ר' ראובן יוסף קידושין
48.00 ₪43.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין שבועות
145.00 ₪129.00 ₪
ברכי נפשי
50.00 ₪45.00 ₪
המשפחה ואני - אהרן פרידמן
65.00 ₪59.00 ₪
מפנקסו של רופא חלק ב'
68.00 ₪61.00 ₪
המערה - מעשה רבי שמעון בר יוחאי במערה
50.00 ₪45.00 ₪
רוח שלמה תורה
70.00 ₪63.00 ₪
רוח שלמה עניינים
70.00 ₪63.00 ₪
רוח שלמה מועדים
70.00 ₪63.00 ₪
תלמודו בידו - יבמות
52.00 ₪47.00 ₪
דבר הלכה - הלכות שכנים והשגת גבול
60.00 ₪54.00 ₪
הגדה של פסח הגדת העתיד
58.00 ₪52.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין סנהדרין ב'
145.00 ₪129.00 ₪
חלקת בנימין 2 כרכים הרב בנימין קמנצקי
120.00 ₪108.00 ₪
ספר החינוך המבואר ה' בחקתי - ואתחנן מצוות שנ - תכז
80.00 ₪72.00 ₪
תלמודו בידו - תענית מגילה מועד קטן חגיגה
52.00 ₪47.00 ₪
ויאר לנו - פורים בהלכה ובאגדה
55.00 ₪50.00 ₪
אוצר היין הלכות יין נסך
60.00 ₪54.00 ₪
מקראות גדולות אסתר בנוני
90.00 ₪
מקראות גדולות מגילות סט 5 כרכים בנוני
470.00 ₪
תהלה לדוד - הלכות שבת לר' דוד אורטינבערג מבארדיטשוב
55.00 ₪50.00 ₪
בית הלוי - מאמר הגאוה והענוה - למרן ר' יושע בער סולובייצ'יק
40.00 ₪36.00 ₪
חסדי אבות פירוש מסכת אבות לרבי דוד פרווינצאלו
70.00 ₪63.00 ₪
תלמוד ירושלמי שוטנשטיין סנהדרין א'
145.00 ₪129.00 ₪
הגדה של פסח שירת דוד
55.00 ₪50.00 ₪
צדה לדרך לר' מנחם זרח זיע"א
50.00 ₪45.00 ₪
עירוב תבשילין הערוך
80.00 ₪72.00 ₪
הכוזרי החדש
65.00 ₪59.00 ₪
שרשי לשון הקודש
55.00 ₪50.00 ₪
הלכות כלי ראשון ושני
35.00 ₪32.00 ₪
דברות משה סוכה תענית
100.00 ₪90.00 ₪
מסילת ישרים לרמחל עם פירוש עת לעשות
86.00 ₪77.00 ₪
נר למאור סט 2 כרכים על התורה
70.00 ₪63.00 ₪
ספר החינוך המבואר ד' אמור - בהר מצוות רסג - שמט
80.00 ₪72.00 ₪
שו"ת זית רענן
280.00 ₪252.00 ₪
חדושי אור שמח סוכה עם ביאור יוסף אור
62.00 ₪56.00 ₪
שעורי רבי ראובן יוסף גיטין
48.00 ₪43.00 ₪