חיבורו של ר' שלמה קלוגר על התורה


יוצא לאור מתוך כתבי יד 


בהוצאת מכון חכמת שלמה  הסט הושלם בסייעתא דשמיא


חשוון תשפ"ד  


מוציא לאור:

מ. חכמת שלמה

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025148