הדרך שלך להתלמד בהלכות ברכות


הרב משה אלמליח מוביל אותך לתוך עולם הברכות בשילוב מנצח של 

ההלכה ביאורה ומאמרי חיזוק

בברכות ההודאה ברכות השבח וברכות הראיה
עם הסכמות מהרבנים הגאונים


הרב יצחק יוסף שליט"א

הרב דוד יוסף שליט"א

הרב זמיר כהן שליט"א

הרב ברוך שרגא שליט"א 


מס' עמודים:

317

ברקוד:

0025042

תאריך יציאה:

23/05/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025042