פורמט:

כריכה קשה

סוגיות ודילמות באתיקה, ברפואה ובהלכה

חלק ב'


מאת ד"ר מנחם חיים ברייר

 

הסכמות וברכות מהרבנים הגאונים

ר' משה הירש שליט"א

הרב שמעון בעדני שליט"א

הרב יהודה סילמן שליט"א

הרב אליעזר שטרן שליט"א

 


מס' עמודים:

420

ברקוד:

0025035

תאריך יציאה:

11/05/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025035