הלכות, מנהגים, מאורעות ומדרשים

אוצר מלוקט ממאות ספרי הלכה, מנהגים 

ושו"ת  של ההלכות והמנהגים השייכים לחנוכה

ולחדשים כסליו וטבת

עם מקורות, הערות וביאורים


 -- בראש הספר --

"סדר הדלקת נרות חנוכה"

כולל תפילות ופיוטים הנאמרים לפניה ולאחריה

וקיצור דיני חנוכה-- בסוף הספר --

מגילת אנטיוכוס ותולדות החשמונאיםברקוד:

0024978

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0024978