עכשיו - ניתן ללמוד משניות בעברית כמו שלא היה מעולם. הסבר רב רמות של המשניות למתחיל ולתלמיד חכם כאחד. 

כעת, למד משניות ברמה שתבחר - במהירות או לעומק. 

עיין בהלכות המשנה כפי שהן מופיעות בשולחן ערוך. הכל בכרך אחד תוכנן במיוחד עבור הקלות ובהירות.

פירוש הקצר - הסבר קצר וזורם, השזור בדברי המשנה.

ביאור הערוך - הסבר ברור ומורחב של המשנה, המבוסס על פירוש רב, הגמרא והראשונים והאחרונים הקלאסיים.
עיונים - דיון נוסף בשאלות ובסוגיות מעניינות העולות מהמשנה והפירוש.

המשנה בהלכה - סיכום ההלכות העולות מהמשנה, כפי שהובאו בשולחן ערוך. 


מהדורת כיס


ברקוד:

0014401

גודל:

 כיס

קוד מוצר:

PHZEP