פורמט:

כריכה קשה

חיבורו של ר' שמעון פלמן בן להגאון הגדול ר' בן ציון פלמן זצ"ל


על סדר פרשיות השבוע


בו ליקט פנינים נבחרים מכל קצוות הספריה היהודית שס מדרשים ראשונים אחרונים חסידות ועוד


על סדר פרשיות השבוע


בכרך אחד 


תשפ"ד
 


מס' עמודים:

982

ברקוד:

0025143

תאריך יציאה:

09/11/2023

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025143