‏‏המערה

המקיף והמלבן בייחודיות
מעשה רשב"י במערה

ובו התבארו בס"ד 70 קושיות חזקות על המעשה
ועל כל קושיא תירוצים רבים ונפלאים
ענייני רשב"י

ההילולא, והעליה מירונה 


חיברתי וערכתי בחמלת ה' עלי
יוסף חי סימן טוב
מחה"ס "כרם יוסף" על הש"ס ו"אשכול יוסף" עה"ת
פעיה"ק ירושלים תובב"א


תאריך יציאה:

11/05/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025036