שיחות מוסר שנאמרו ע"י המשגיח 

רבי שלמה וולבה זללה"ה

בהיכל 'ישיבת מיר'

בין השנים תשמ"ט - תשנ"ו


ענינים


השיחות נערכו על ידי הרה"צ משה מרדכי אלחדד שליט"א 


ועליהם דברי ברכה מהגאונים


ר' ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל


ר' משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה


מרן המשגיח ר' חיים ואלקין שליט"א


ר' דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון 


מס' עמודים:

341

ברקוד:

0025034

תאריך יציאה:

10/05/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025034