פורמט:

כריכה קשה

שיחות מוסר שנאמרו ע"י המשגיח 

רבי שלמה וולבה זללה"ה

בהיכל 'ישיבת מיר'

בין השנים תשמ"ט - תשנ"ו


תורה


השיחות נערכו על ידי הרה"צ משה מרדכי אלחדד שליט"א 


ועליהם דברי ברכה מהגאונים


ר' ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל


ר' משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה


מרן המשגיח ר' חיים ואלקין שליט"א


ר' דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון


 


מס' עמודים:

352

ברקוד:

0025033

תאריך יציאה:

10/05/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025033