פורמט:

כריכה קשה

ייחודה של הגדה זו בה יבואר סדר ליל הפסח לעתיד לבוא במהרה בימינו

והוא מעט הכמות ורב האיכות כל הדברים כפי שידינו מגעת


לוקט ונערך בעהשי"ת ע"י

הרב שאול יחזקאל ווייס 


מחבר הספרים 


- אוצר דברי המפרשים על הגדה של פסח 

- חובת הלבבות

- אוצר הליכות והנהגות - ויזניץ


תשפ"ב 


מס' עמודים:

400

ברקוד:

0025026

תאריך יציאה:

08/03/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0025026