פורמט:

כריכה קשה

דינים ומנהגים


אמרות קודש


מגילת אסתר


 


מס' עמודים:

331

ברקוד:

0011010

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0011010