פורמט:

כריכה קשה

ספר החינוך הוא מספרי היסוד הגדולים של המאה ה-13. למרות שהמחבר מציין שכתב אותו עבור בנו ועבור בני זמנו כדי ללמוד בשבתות אחר הצהריים, 
הוא אומץ על ידי עם ישראל כולו כיצירת מופת. 
המחבר מפרט את כל 613 הדיברות בעקבות קריאת התורה השבועית. 
הוא מסביר את מקורה של כל מצווה, מציע לנו סיבה לה ואת הלקח שהיא מכילה, ומביא סיכום הלכותיה.


הסבר רב רמות זה מיועד לכל לומד ולתלמיד חכם כאחד. ללמוד ולהבין את ספר החינוך בבהירות ובעומק, כפי שלא היה מעולם.


הטקסט, שנחקר ביסודיות על ידי מכון ירושלים, נוקד לאחרונה.
כל ביטוי מתורגם ומוסבר, לפי התבנית של תלמוד שוטנשטיין.
הערות מסבירות את הרקע והמושגים
מקורות המצוות מובאות והסברים.
ניתנות הפניות לספרים אחרים ולמקורות הלכתיים למעוניינים במחקר נוסף.
"תובנות" מאירות חושפות ממדים רחבים של המצוות.

סקירה עוסקת במשמעות הפנימית ובהתרוממות הרוח של המצוות.    


מס' עמודים:

600

ברקוד:

0025039

תאריך יציאה:

30/05/2022

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

HSH6